16 mrt ’23

De holistische aanpak van DELVA voor de groene stad van morgen

Steven Delva staat aan het roer van DELVA Landscape Architects, een toonaangevend landschapsarchitectenbureau dat met een holistische aanpak de steden van morgen vormgeeft. ‘We moeten opnieuw leren luisteren naar de natuur en haar op grote schaal inzetten in het vormgeven van de steden van de toekomst. Daarvoor is een paradigmaverschuiving nodig: we staan niet boven de natuur, maar we hebben een symbiotische relatie met de natuur.’

DELVA BEELD2

Jullie willen een verbinding maken tussen landschap, gebouwen, technologie en wetgeving. Waar komt dit verlangen vandaan?

Bij DELVA pakken we stedelijke vraagstukken integraal aan door verschillende werelden samen te brengen. We combineren natuur met esthetiek en techniek. Het draait niet alleen om het vermooien, verduurzamen, vergroenen of het vergroten van de biodiversiteit. We kampen tegenwoordig met veel sociale en ecologische problemen. Van stijgende energiekosten, chronisch woningtekort en watervervuiling tot de klimaatproblematiek. Je kunt al die problemen per sector aanpakken, maar je kunt alles ook met één overkoepelend concept benaderen. We proberen antwoord te geven op al die vraagstukken met één holistische aanpak. Je bespaart op die manier bakken met geld; het levert zelfs geld op. Er is nog zoveel ruimte voor groei en innovatie. We staan aan de vooravond van een nieuwe revolutie binnen de landschapsarchitectuur.

DELVA BEELD1

Vergroenen en het vergroten van de biodiversiteit zijn punten die al enige tijd hoog op de sociaal-politieke kalender staan. Waarom denk je dat dat zo is?

De toenemende vraag naar groen in de stedelijke omgeving vloeit voort uit een behoefte om het milieu te redden. Ook worden mensen zich steeds bewuster van het positieve effect van de natuur op het welzijnsgevoel. De maatschappij begint nu langzaam wakker te worden. De coronapandemie benadrukte het belang van natuur voor een fijne leefomgeving. Vooral jonge generaties hechten hier veel waarde aan.

DELVA BEELD5

Hoe ziet DELVA’s idyllische landschapsarchitectuur-utopie eruit?

We moeten opnieuw leren luisteren naar de natuur en haar op grote schaal inzetten om de steden van de toekomst vorm te geven. We moeten de stad verdichten, vergroenen en verduurzamen met oog op een schonere, groenere wereld. Zo maken we steden leefbaarder, aantrekkelijker en creëren we meer draagvlak voor voorzieningen. Dit leidt tot bruisende steden met een fantastische biodiversiteit. Steden met circulaire ecosystemen die de stad verkoelen en verduurzamen, en vervuiling tegengaan. We moeten onze steden zo fantastisch maken, dat je haast niet op het platteland durft te wonen. Dit is onze visie voor de komende twintig jaar. We willen niet alleen bestaande problemen oplossen, maar ook nieuwe problemen voorkomen.

De Ceuvel (Amsterdam-Noord)

Bij De Ceuvel in Amsterdam-Noord hebben we een circulair ecosysteem gecreëerd met gedoneerde woonboten. We hebben de boten op een stuk vervuilde grond geplaatst. Om de woonboten heen hebben we een park gebouwd met planten die de giftige stoffen uit de grond halen. Voor het snoeisel van deze planten hebben we een vergistingsinstallatie gebouwd waarmee energie wordt opgewekt. Het park vergroent de leefomgeving en helpt bij het verdichten van de stad. Je kunt er ontspannen, de planten zuiveren de vervuilde grond en het levert ook nog eens energie op.

Om de woonboten heen hebben we een park gebouwd met planten die de giftige stoffen uit de grond halen.
DELVA BEELD4
DELVA BEELD9
DELVA BEELD14

Het Oog (IJburg)

De gemeente Amsterdam is bezig met de aanleg van een kanaal met stenen kades tussen twee woonwijken bij Het Oog van IJburg. Eén van die kades hebben we afgebroken. Aan die kant van het water hebben we ruimte gemaakt voor een onderwaterlandschap van vijfentwintig hectare. De plas werkt als een natuurlijke waterfilter en zuivert het restwater en het water uit de sanitairsystemen van de woonwijken. Het gezuiverde water mondt uit in verschillende recreatiegebieden, waar we ecologische systemen hebben geïntroduceerd die de buurt verkoelen en vergroenen. Met één integraal concept transformeer je een plas water in een circulair ecosysteem dat aan meerdere vragen vanuit de gemeenschap voldoet.

DELVA BEELD12
DELVA BEELD10
De plas werkt als een natuurlijke waterfilter en zuivert het restwater en het water uit de sanitairsystemen van de woonwijken.
DELVA BEELD19

Duincasino (Middelkerke, BE)

In België werken we aan een dijkverzwaringsproject. Dat project combineren we met de vraag naar een casino. In plaats van een casino op de dijk te bouwen, hebben we het casino ingezet als middel om de dijk te verzwaren. Bovenop de dijk plaatsen we een duinformatie. Door verschillende vraagstukken aan elkaar te koppelen, minimaliseer je de negatieve gevolgen voor het landschap. Daarmee vergroten we de veiligheid, stimuleren we klimaatadaptatie en besparen we de kosten voor de aanleg van ramen en een buitenmuur. We transformeren het casino van een ‘blinde doos met lichtjes’ naar een dijkverzwaring met een duinformatie.

DELVA BEELD16