5 sep ’22

Maria Bodil stelt volledige creatieve vrijheid als voorwaarde voor zingeving en succes

Wat is een voorwaarde voor creatief succes? Het is een vraag die we onszelf vaak stellen. Voor Lieve Maria Eek en Marthe Bodil Vos (lees: Maria Bodil) is creatieve vrijheid een belangrijk element in creatief succes. Het artistieke duo probeert de kijker aan het denken te zetten. Met projecten als Girlhood Dreams en PAN Amsterdam proberen ze hun opdrachtgevers een stap verder te brengen dan wat veilig of sociaal geaccepteerd is. ‘We zijn geen helden die de wereld verbeteren, maar we willen wel ons steentje bijdragen.’

Maria Bodil 8 BEELD 3 D PROJECT
Q

Wat vinden jullie belangrijk in de manier waarop jullie werken?

A

Marthe:
Met ons werk willen we mensen aan het denken zetten. We proberen zaken in nieuw perspectief te plaatsen. We vinden het belangrijk dat we de vrijheid krijgen om verschillende richtingen uit te denken. We laten ons niet beperken door alles wat niet mogelijk is. We nemen alle ideeën mee, zodat we een compleet beeld krijgen van alles wat er mogelijk is.

Lieve:
Zelfs als er later in het ontwerpproces iets niet mogelijk blijkt, pakken we elementen uit het afgekeurde idee, wat we integreren in het eindproduct. We zijn ervan overtuigd dat creatieve vrijheid belangrijk is voor het eindresultaat. Wij geloven dat als je prachtig werk maakt, je de boodschap voor de kijker toegankelijk maakt.

Maria Bodil portet Marthe
Maria Bodil portret lieve
Q

Wat beweegt jullie als creatief duo?

A

Marthe:
Ik hou heel erg van esthetiek en gebruik graag schoonheid om een verhaal te vertellen. Met ons werk willen we verandering stimuleren. We zijn geen helden die de wereld verbeteren, maar we willen wel ons steentje bijdragen.

Lieve:
In mijn tijd binnen de reclamewereld is er bij mij een liefde ontstaan voor beelden met een diepere betekenis. Daarin zit vaak een goede balans tussen de wens van een opdrachtgever en de visie van de ontwerper. We proberen iets te maken met een positieve impact. Er waren mensen die onze Girlhood Dreams campagne voor Porsche bestempelden als ‘de plank volledig misslaan.’ Maar ondanks die kritiek, behoudt de campagne haar positieve boodschap. We willen maatschappelijke problemen aankaarten. Het is belangrijker om iets te zeggen dan niets.

Maria Bodil 5 BEELD Girlhood Dream campagne
Q

Voor PAN Amsterdam hebben jullie de abri campagne ‘MATTER’ gemaakt. Daarbij werkten jullie samen met Pierre Audi. Hoe was deze samenwerking?

A

Marthe:
Pierre is een legendarische operaregisseur. Hij heeft een gigantisch repertoire aan vette projecten. In de loop van de samenwerking merkten we wel dat er een generatiekloof is. We werken veel met 3D-ontwerpen. We zijn begonnen met het maken van ruwe schetsen; deze zagen er helemaal niet uit als het eindproduct. Hij vond het erg lastig om deze te visualiseren in de aanloop naar het eindproduct. Het was een leerzaam proces om een manier te vinden waarop we onze visie aan hem duidelijk konden maken. Hij dacht veel spiritueler en minimalistischer dan wij.

Lieve:
De vorm is voor hem veel minder boeiend dan het achterliggende idee. Pierre kwam met een spiritueel basisidee dat draaide om de vier elementen: vuur, aarde, lucht en water. Hij wilde niks doen met mensen of mode, wat juist de elementen zijn waar wij veel mee werken. Bij een van onze schetsen zei hij zelfs: ‘dit is lelijk.’ Gedurende het proces hebben we ontzettend veel bijzondere composities gemaakt van de vier elementen zodat het bijna sculpturen leken. Hij wilde minder. Hij wilde terug naar de essentie. We moesten de ontwerpen minder extravagant maken. We hebben ze volledig uitgekleed, terug naar de basis. Vanuit deze schetsen hebben we alle uiteindelijke 3D elementen verwerkt.

Maria Bodil 1 BEELD LIEVE MARTHE WERKEN SAMEN
7 BEELD MATTER PAN AMSTERDAM
Q

Wat willen jullie bereiken met jullie werk?

A

Marthe:
We proberen een vervreemdend effect te creëren door te spelen met verschillende beeldobjecten: werelden die niet stroken met de werkelijkheid. We proberen grenzen te verleggen door verschillende media als fotografie, film en 3D-ontwerp te combineren, en zo tot nieuwe uitingen te komen. We willen een beeld maken dat vragen oproept. Het is een momentopname. Ons werk moet een boodschap bevatten met een diepere betekenis die bij de heersende tijdgeest past, maar ook relevant is voor volgende generaties. Het moet niet trendgevoelig zijn. Ook vinden we het belangrijk om de intieme kanten van het mens-zijn te laten zien.

Lieve:
Veel mensen vinden ons werk futuristisch, met een bepaalde afstandelijkheid. Toch proberen we binnen die afstandelijkheid te zoeken naar een bepaalde intimiteit. De kijker staat ver van het werk af, maar identificeert zich op een bepaalde manier toch met het ontwerp. Samen met onze opdrachtgevers proberen we grenzen te verleggen op het gebied van wat veilig voelt of sociaal geaccepteerd is. Wij geven creatieve richting die merken een stap verder helpt, met een campagne die net iets verder gaat dan waar ze comfortabel mee zijn.

Maria Bodil 4 LIEVE EN MARTHE TIJDENS EEN ONTWERP PROCES
Q

Wat zit er in de pijplijn?

A

Marthe:
We werken momenteel aan een groot project waarbij we stilstaan bij de rol van beeldmakers in het consumptieproces. We leven in een tijd die ons dwingt om stil te staan bij onze consumptiepatronen. Met mooi, commercieel werk kan je mensen raken en inspireren, maar je stimuleert ook consumenten om een product of service aan te schaffen, terwijl ze dat product in veel gevallen helemaal niet nodig hebben. Wanneer je campagnes maakt waarin je schoonheid creëert rondom een service of product dat mensen niet per se nodig hebben, dan kan er een dubbel gevoel ontstaan rondom je campagne.

Lieve:
Met het project proberen we de wereld een spiegel voor te houden. Als je kijkt naar de bevindingen van klimaatwetenschappers moeten we als mensheid alles laten vallen. Moeten we ons oude consumptiepatroon voortzetten totdat het te laat is? Het is een vrij project waar we naar een expositie toewerken. Met dit project willen we niks verkopen. We willen een boodschap overdragen en mensen aan het denken zetten.

Maria Bodil 10 SNEAKPEAK jpg
Maria Bodil 9 BEELD GLAMCULT MAGAZINE

Ben je enthousiast over het nieuwe project van Marthe en Lieve en zou je graag een bijdrage leveren? Neem dan contact op via: [email protected]